Naturgødning i dybstrøelse giver gulvvarme
i vinterly.
Bæredygtig pleje af natur hjælper mange
truede arter – sikrer biodiversitet.
Køer pumper selv vand op med mulepumper