Bæredygtig naturpleje i lighed med hjortes levevis.
Foder fra egenproduktion via naturgødning.