Afbalanceret og minimal anvendelse af næringsstoffer.
Farlige planter graves op og destrueres via genbrugsstation.