Køerne producerer naturgødning, der
producerer føde til køernes trygge
overlevelse om vinteren.