Køerne drikker regn og overfladevand fra
vandpytter, vandløb og søer.